30 let UNIKOM

Pohodová vejce
Prodej uhlí
STK Hobby Centrum

O nás

Akciová společnost UNIKOM Kutná Hora je českým podnikem působícím v oblasti středočeského kraje. Jako předmět podnikání má velký rozsah činností z oblasti výroby, prodeje a služeb.

Organizační funkce společnosti je založena na principu dvou základních úrovní, rovina podnik a závod. V úrovni závodů jsou vytvořena střediska jako nejnižší řídící a organizační článek. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, jejíž práva a povinnosti vyplývají ze schválených stanov a Obchodního zákoníku. Statutárním orgánem společnosti, který řídí její činnost a jedná jejím jménem, je sedmičlenné představenstvo. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada. Základní jmění společnosti 290 590 000 Kč je rozděleno na akcie o nominální hodnotě 10.000 Kč.

Kontakt

UNIKOM, a.s.
Hrnčířská 193
284 01 Kutná Hora

Tel.: +420 778 522 020
E-mail: unikom@unikom.cz
Facebook - UNIKOM

IČ: 46355821
DIČ: CZ46355821

ID datové schránky: jgygsty